Кончесио Ди Роко

Детска Неврохирургия

Проф. Кончесио Ди Роко е Завеждащ отделението по Детска Неврохирургия в Международния Неврологичен Институт (INI).

Проф. Ди Роко е световноизвестен детски неврохирург, който е извършил над 12 000 неврохирургични операции в това число тумори на мозъка, на гръбначния мозък, на хидроцефалия, арахноидни кисти, краниостенози, вродени мозъчни и гръбначни малформации (кортикални дисплазии, хемимегаенцефалии, миеломенингоцеле, липоми и липомиеломенингоцеле, малформация на Kиари тип I ), невро факоматоза и епилепсия.

Неврохирург и педиатър; неговата клинична и научна дейност е описана в повече от 430 научни статии в международни издания, книги и глави от книги.

Проф. Ди Роко е главен издател на списание Детската Нервна Система ( Child’s Nervous System), списанието на Международната Асоциация по Детска Неврохирургия ( ISPN ), на Европейската Асоциация по Детска Неврохирургия (ESPN ), на Японската, Корейската и Бразилската асоциации по Детска Неврохирургия.

Актуална длъжност

 • Завеждащ Детска Неврохирургия в Международния Неврологичен Институт в Хановер ( INI ), на института към Университета Otto Von Guericke.
 • Съпредседател на Комитета по Образование към Световната Федерация на Дружествата по неврохирургия.
 • Главен редактор на списанията Child’s Nervous System, Springer Verlag.

Хирургично дейност

Back to Top

Заемани длъжности

Проф. Ди Роко е бил :

 • Председател на Международната Организация по Детска Неврохирургия (ISPN).

 • Председател на Европейската Организация по Детска Неврохирургия (ESPN).

 • Заместник-Председател на Еропейската Асоциация към Организацията по Неврохирургия (EANS).

 • Председател на Комитета по детска неврохирургия към Световната Федерация на Неврохирургичните организации (World Federation of Neurosurgical Societies - WFNS).

 • Завеждащ Отделението по педиатрия и Детска медико-хирургична неврология и на Отделението по Неврология в болница Джемели в Рим.

 • Директор на Института по Неврохирургия към Факултета по Медицина и хирургия на Католическия Университет на Милано, клона му в Рим.

 • Директор на Училището за специализация по Неврохирургия към Факултета по Медицина и Хирургия на Католическия Университет на Милано, клона в Рим.

 • Професор и завеждащ първата и единствена катедра по Детска Неврохирургия в Италия.

Back to Top

Скорошна дейност

Congress/Scientific Meetings, Courses, Teaching Missions

Lyon, France, January 27-28, 2017 - Journeé Lyonnaise de Neurochirurgie Pediatrique
Lecture:
Craniopharyngiomas: the reasons to be flexible.

Tokyo, Japan, February 12, 2017 - ISMINS Education meeeting
Introduction.

Nyon, Switzerland, February 16-19, 2017 - WFNS Administrative Council / Foundation Meeting.

Hannover, Germany, February 22, 2017 - 6th iOIS International Intraoperative Imaging Society Meeting.

Rome, Italy, February 23-25, 2017 - ESPN Consensus Conference on Arachnoid Cysts/ 3rd Refresher course on Hydrocephalus.
Lectures:
Arachnoid cyst: Introduction to the Consensus.
Indication and complications of CSF shunts.

Beijing, People's Republic of China, April 28-30, 2017 - WFNS Foundation Course, Beijing Live surgery Seminar.
Lectures:
Craniopharyngiomas.
III Ventricle tumors.

Samarkand ,Uzbekistan, May 5-7, 2017 - WFNS Education Committee Course (Organization).
Lectures:
How to perform an endoscopic III-ventriculocisternostomy.
Spinal cord tumors in children.

Moscow, Russia, May 18-19, 2017 - First Neurosurgical Forum.
Lectures:
Lipomyelomeningocele.

Moscow, Russia, May 19-20, 2017 - WFNS Course (Organization).
Lecture:
Management of complex craniosynostoses.

Loewenstein, Germany, May 22-26, 2017 - 2017 ESPN Course.
Lectures:
Intraoperative MR imaging.
Callosotomy: principles and surgical technique, complications and their avoidance.
Sturge-Weber: pathological substratum, diagnosis and management.
Hemimegalencephaly.

Lyon, France, July 2-4, 2017 - International Workshop on Craniovertebral Junction Surgery.
Lecture:
Historical background and natural history of Chiari malformation type I.

Istanbul, Turkey, August 20-25, 2017 - XVI World Congress of Neurosurgery.
Lectures:
Sylvian fissure arachnoid cysts.
Management of complex craniosynostoses
Presentation:
Surgical treatment of craniopharyngiomas in children: Utility of intraoperative resonance.
Imaging (in coll. M Giordano, A Samii, H Bertalanffy, M Samii, R Fahlbush).

Sankt Augustin Bonn,Germany, September 22, 2017 - Kinderklinik: 10 Jahre Kinderneurochirugie Sankt Augustin.
Presentation:
Paediatrische Neurochirurgie im postfaktischen Zeialter

Venice, Italy, October 1-5, 2017 - 17th European Congress of Neurosurgery.
Lecture:
Management of craniopharyngiomas in children.

Denver, USA, October 7-12, 2017 - 45th ISPN Annual Scientific Meeting.
Round table: Global Pediatric Neurosurgery.
Presentation:
Long-term results of minimal invasive biparietal cranioplasty for the management of Sagittal craniosynostosis
(in coll. B Goker, L Massimi, P Frassanito, A Izzo, M Caldarelli, G Tamburrini).

Toronto, Canada, October 20, 2017
The Hospital for Sick Children - Envisioning the future in Pediatric Neuroimaging, Derek Harwood-Nash Research Day.

Lecture:
Understanding hydrocephalus.

Budva, Montenegro, October 26-29, 2017 - 6th MASSIN Congress.
Lecture:
Management of suprasellar arechnoid cysts.

Beijing, People's Republic of China, November 2-3, 2017 - Tiantan WFNS Education Committee Training Course.
Lectures:
Cerebellar mutism after posterior cranial fossa tumor removal.
Sylvian arachnoid cysts.

Back to Top

Книги и статии

Професор Ди Роко е автор и издател на голям брой текстове и учебници по неврохирургия между които Европейско Ръководство по Неврохирургия, използвано от специализантите по неврохирургия при подготовката на изпита за европейска диплома ( наскоро преведено и на руски език ) и на един от основните текстове на Детската Неврохирургия ( получил наградата на Кралското Дружество на авторите на медицинска литература)

Книги

   УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА CSF ШЪНТ В МОЗЪКА
   Di Rocco, C., Turgut, D.M., Jallo, G., Martínez-Lage, D.J.F. (Eds): European Manual of Medicine
   Springer Heidelberg: 2015, pp. 322
   

   НЕЙРОХИРУРГИЯ
   CB Lumenta, C Di Rocco, J Haase, JJA Mooij (Eds)
   European Manual of Medicine
   Springer Heidelberg: 2010, pp. 660
   
   НЕЙРОХИРУРГИЯ
    первый и второй том
   (Moscow, 2013, pp. 698)
   ДЕТСКА НЕВРОХИРУРГИЯ
   M.Choux, C.Di Rocco, A.D.Hockley, M.L.Walker (Eds)
   First Prize-Royal Society of Authors Medical Book Awards
   Churchill Livingstone, London, Edinburgh,New York, Philadelphia, Sydney, Toronto, 1999, pp. 875

МОЗЪЧНИ ТУМОРИ ПРИ ДЕЦАТА
C.Di Rocco
Controversial Aspects of the Treatment of Some Brain Tumors in Children Symposium on Paediatric Neurosurgery, Rome, May 1981
Karger,Basel ,1982, pp.145-308

   МИЕЛОМЕНИНГОЦЕЛЕ
   C.Di Rocco, M.Caldarelli
   Casa del Libro Editore, Roma, 1983, pp.372


   ТРАВМИ НА ГЛАВАТА ПРИ НОВОРОДЕНОТО И ДЕТЕТО
   A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
   Springer-Verlag, New York, 1986, pp. 292


   ЛЕЧЕНИЕ НА ХИДРОЦЕФАЛИЯ ПРИ ДЕЦАТА
   C.Di Rocco
   CRC Press Inc., Boca Raton, Florida,1987, vol.1 pp.151, vol.2, pp.174


СПЕШНИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЛУЧАИ ПРИ НОВОРОДЕНИ И ДЕЦА
C.Di Rocco ,F.Vigevano (Eds)
Ricerca Scientifica Editrice, Roma, 1987, pp.172

   ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ ПРИ ДЕЦАТА I; Development and the Dysraphic State
   A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
   Springer-Verlag,New York, 1989, pp.238
   ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ ПРИ ДЕЦАТА II; Developmental Anomalies
   A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
   Springer-Verlag,New York, 1989, pp.240
   ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ ПРИ ДЕЦАТА III; Cysts, Tumors, and Infection
   A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
   Springer-Verlag,New York, 1989, pp.215

МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА
A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
Springer-Verlag, New York, 1992, pp.256

ЗАДНИ ФОСА ТУМОРИ
A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
Springer-Verlag, New York, 1993, pp.214

ВЪТРЕШНО ЧЕРЕПНИ КИСТООБРАЗНИ ЛЕЗИИ
A.J.Raimondi, M.Choux, C.Di Rocco (Eds)
Springer-Verlag, New York, 1993, pp.263

   НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 31
   JD Pickard, N Akalan, C Di Rocco, VV Dolenc, R Fahlbusch, J Lobo-Antunes, JJ Mooij, M Sindou, CAF Tulleken
   Springer Wien New York: 2006, pp.289


НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 32
J Pickard, N Akalan, V Benes Jr, C Di Rocco, VV Dolenc, J Lobo-Antunes, JJA Mooj, J Schramm, M Sindou (Eds)
Springer Wien, New York: 2008, pp.266

НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 33
J Pickard, N Akalan, V Benes Jr, C Di Rocco, VV Dolenc, J Lobo-Antunes, JJA Mooj, J Schramm, M Sindou (Eds)
Springer Wien, New York: 2008, pp.282

НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 34
J Pickard, N Akalan, V Benes Jr, C Di Rocco, VV Dolenc, J Lobo-Antunes, JJA Mooj, J Schramm, M Sindou (Eds)
Springer Wien, New York: 2009, pp.206

НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 35
J Pickard, N Akalan, V Benes Jr, C Di Rocco, VV Dolenc, J Lobo-Antunes, JJA Mooj, J Schramm, M Sindou (Eds)
Springer Wien, New York: 2010, pp.256

НОВОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ В НЕВРОХИРУРГИЯТА. Vol 38
J Pickard, N Akalan, V Benes Jr, C Di Rocco, VV Dolenc, J Lobo-Antunes, ZH Rappaport, J Schramm, M Sindou (Eds)
Springer Wien, New York: 2012, pp.186

   НЕВРОЛОГИЧНО-КОЖНИ БОЛЕСТИ
   M Ruggieri, I Pascual Castroviejo, C Di Rocco (Eds)
   Springer Wien, New York: 2008, pp.1070


   ОПЕРАЦИЯ НА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ ДЕЦАТА
   C Di Rocco, N Akalan (Eds)
   Springer, Wien, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: 2012, pp.213


ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ ДЕЦАТА
C. Di Rocco
(Special Annual Issue Child’s Nervous System), Springer Verlag Heidelberg: 2006,pp.743-1026

   ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ ДЕЦАТА
   C Di Rocco, N Akalan (Eds)
   Springer, Wien, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: 2014, pp.376


публикации

Back to Top

Контакти

Изпрати запитванеBack to Top